Podcastien suosio on nopeassa kasvussa

Sosiaalinen media, ja netin tarjoamat mediamahdollisuudet ylipäätään, elävät vielä kiihkeää nuoruuttaan, jolloin asiat muuttuvat nopeasti, ja mikä tahansa voi olla mahdollista. Uudet keksinnöt, sovellukset ja mitkä tahansa keinot olla sähköisesti yhteydessä muihin, ilmaista itseään, saada ja antaa sekä jakaa ja omaksua, herättävät käyttäjien keskuudessa suurta innostusta. Lopulta kuitenkin vasta aika näyttää, mitkä muodot suuri yleisö ottaa omakseen pitemmällä aikavälillä, ja mitkä jäävät vain hetkellisiksi tähdenlennoiksi sosiaalisen median monimuotoisella taivaalla. Perinteisistä tekstejä ja kuvia sisältäneistä blogeista lähtenyt innostus sähköiseen jakamiseen on vähitellen levinnyt ja tiivistynyt Instagram-kuvapalveluun, ja samalla hakenut uutta muotoa ja elävyyttä videoblogeista ja tubettamisesta. Nykyään nekin julkaisumuodot ovat jo tuttua kauraa, ja uusimpana ilmiönä suureen nousuun ovat lähteneet pelkkää ääntä levittävät podcastit.

Mikä on podcast?

Podcastiksi kutsutaan audiolähetystä, jossa yksi tai useampi henkilö puhumalla ja keskustelemalla välittää tietoa jostakin asiasta. Suosituimmat podcastit ovat usein kahden tekijän yhteisiä julkaisuja, joissa kaksikko keskustelee hyvinkin tuttavalliseen sävyyn eri aihepiireistä. Usein podcastilla on jokin kantava teema, jonka ympärillä aiheet liikkuvat, mutta etenkin kokonaisvaltaisesti omasta elämästään julkaisevilla lifestyle-materiaalia tuottavilla tekijöillä on olemassa myös hyvinkin vapaamuotoisia podcasteja.

Podcasteja julkaisevat niihin keskittyneet palvelut, joissa jokaisella tekijällä on oma kanavansa. Kuuntelijat tilaavat haluaamansa kanavaa, ja pääsevät näin seuraamaan kanavalle päivittyvää materiaalia. Usein tekijät julkaisevat uuden jakson kerran viikossa, tiettynä viikonpäivänä. Tämä julkaisumuoto on alkanut saada huomattavaa jalansijaa sosiaalisessa mediassa, ja hyvinkin moni suosittu bloggaaja on jo ottanut podcastin muiden medioidensa rinnalle. Toisaalta omaa podcastiaan ovat alkaneet tehdä myös monet ennestään täysin tuntemattomat henkilöt, jotka eivät koe kirjallista tai kuvallista ilmaisua omakseen, mutta jotka nauttivat suuresti puhumisesta, ja asioiden jakamisesta suullisesti. Nykyään myös monilla virallisilla tahoilla, poliitikoilla ja julkisuuden henkilöillä on oma podcastinsa.

Haastattelut ja vierailijat tuovat podcasteihin lisäarvoa

Vaikka säännölliset kuulijat toki nauttivat podcasteista sellaisenaankin, nostavat vierailijat ja haastateltavat kuuntelukokemuksen vielä aivan uudelle tasolle. Podcastin aihepiiriä sivuavien teemojen ja alojen asiantuntijat, sekä muut podcastin kohderyhmälle tutut henkilöt ovat tervetullut lisä keskusteluun, ja kuulijoille aina yhtä ilahduttava yllätys.

Pelkästään kuuloaistiin nojaava media on virkistävä suuntaus viime vuosina hyvin voimakkaasti visuaalisuuteen keskittyneeseen viestintämaailmaan. Samaan aikaan äänikirjojen kasvavan suosion kanssa yleistymään alkaneet podcastit mahdollisesti ilmentävät jossain määrin suuren yleisön väsymystä pelkkiin visuaalisiin ärsykkeisiin, ja moni nauttii suuresti tilaisuudesta rentoutua ja sulkea silmät, ja antautua samalla ääniaaltojen vietäväksi.