Radio nyt!

Tervetuloa, 2000-luvun radio!

Tervetuloa radion menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta käsittelevälle verkkosivulle! Täältä löydät artikkeleita joissa pohditaan, minkälainen 2000-luvun radio on, minkälainen sen pitäisi olla, sekä mihin suuntaan radioala on menossa.

Kuten kaikki tietävät, radio on kommunikaatioväline, jonka kautta lähetetään erilaisia radio-ohjelmia ja musiikkia. Radio toimii radioaaltojen välityksellä, aaltojen joka kulkevat lähettimistä ilman ja materian halki vastaanottimiin 300 megahertzin ja kolmen kiloherzin taajuuksien välillä, kuljettaen informaatiota. Nykyään internet-aikana tämä informaatio kantautuu studiosta korviimme usein valokuitua pitkin.

Radio ja sen kuuntelijat

Olet ehkäpä päätynyt tänne etsiessäsi suosikkikanavaasi, tiettyä radioääntä tai jotain tiettyä ohjelmaa. Ehkäpä kaipaat suosituksia hyvistä ohjelmista tai podcasteistä täyttämään iltapäivän pitkiksi venyvät tunnit. Ehkäpä olet tullut sivulle saamaan vinkkejä kuinka toimia itse radioamatöörinä tai mitä podcastin toimittaminen, tuottaminen ja lähettäminen oikein vaatii. Tai sitten olet kiinnostunut radiosta asemansa vakiinnuttaneena massamediana, jonka historia historia ulottuu yli vuosisadan taakse ja jonka asema uusista medioista ja massakuluttajakunnan fragmentoitumisesta huolimatta on ajan myötä vain vahvistunut. Historiankirjat merkkaavat 1920-1950-luvut radion kulta-aikana, mutta monin tavoin radion kulta-aika on vasta edessäpäin.

Artikkeli “Radion monet kasvot” paneutuu radiolähetysten sisältöön, sekä miksi kuuntelemme sitä mitä oikein kuuntelemme. Artikkeli paneutuu radion rooliin tiedonvälittäjänä että joidenkin radioasemien kaupalliseen toimintaan. Tutustumme sekä kaupallisilla että YLE radiokanavilla käytettyjen soittolistojen toimintaan, sekä kuinka jotkin radiotoimittajat tai juontajat valikoituvat kuulijankunnan suosikeiksi, jopa siinä määrin, että saavat kutsun Linnan juhlaan!

Radio nyt ja tulevaisuudessa

Monet uusista medioista ovat vain näennäisesti uusia, hybridituotteita aikaisemmista medioista. Yksi näistä internetin myötä suosioon nousseista kovasti tavallista radio-ohjelmaa muistuttavista ilmiöistä ovat podcastit. Sivuston artikkeli “Podcastien suosio on nopeassa kasvussa” käsittelee tätä uus-vanhaa ilmiötä, mitä podcastit oikein ovat ja kuinka ne eroavat tavanomaisista radio-ohjelmista, jos mitenkään. Samaisessa artikkelissa pohditaan myös kuinka täysin auditorinen viihde on tullut muodikkaaksi jopa liiallisen visuaalisuuden hallittua mediaa ja sosiaalista mediaa. Podcastit ja radio vastaavat ihmisten ruutuvapaan vapaa-ajan tarpeisiin. Kuitenkin nykyisen sosiaalisen median ammattilainen turvautuu usein podcastien lisäksi audiota kättäpidempään, audiovisuaaliseen, joten artikkelissa Vlogi perehdytään mitkä ovat pelkkään audioon perustuvan toiminnan ja audiovisuaalisen ilmaisun erot, sekä mitä taitoja kummankin median tuottaja tarvitsee.

Artikkelissa “Miten radion käy 2000-luvulla?” käsitellään radiolähetyksen formaattia nimellisen yksisuuntaisena lähetyksenä, joka kuitenkin koko historiansa ajan on ollut dialogissa kuuntelijakuntansa kanssa, aikaisemmin puhelimen välityksellä, nykyään internetin reaaliaikaisten chattien ja mikroblogien kautta. Artikkelissa huomioidaan myös, että vaikka internet on muokannut kuinka kuuntelemme radiota, radio on edelleen ajankohtainen mediakanava, joka tavoittaa maanlaajuisesti että maailmanlaajuisesti enemmän ihmisiä kuin internet. Kuuntelijoiden ja radion vuorovaikutukseen perehdytään tarkemmin Kansanradiota käsitteltelevässä artikelissa, jossa tutustutaan mikä tuo vuosikymmenien aikainen radioinstituutio oikein on, sekä minkälaiseen inhimilliseen tilaukseen tämä radio-ohjelma on tarkoitettu. Hieman toisenlaiseen median ja yleisön yhteistyöhön perehdytään